Het verkrijgen van een autoverzekering zonder check, hoe ga je te werk?

Voor elke persoon die eigenaar evenals bestuurder is van een auto geldt dat hij of zij verplicht een autoverzekering dient af te sluiten. Dat lijkt op het eerste zicht geen enkel probleem. Toch zijn er wel degelijk mensen waarvoor dit wel een probleem vormt. Zij zijn in het verleden bijvoorbeeld geconfronteerd geweest met betaalproblemen wat ervoor heeft gezorgd dat ze bij een gewone verzekeraar niet langer welkom zijn. Daarnaast bestaat eveneens het risico dat bepaalde mensen over een gitzwart schadeverleden beschikken. In het laatste geval is een autoverzekering zonder check afsluiten wellicht de enige optie die ze nog hebben om met de auto te kunnen rijden, maar is dat wel echt een mogelijkheid? We vertellen er je graag alles over hier op deze pagina!

Wat is een autoverzekering zonder check? 

Op het moment dat er een verzekering wordt aangevraagd bij een bepaalde verzekeraar zal deze er altijd voor kiezen om een bepaalde controle uit te voeren. Deze controle moet een goed beeld geven van wie de verzekeraar van plan is om te verzekeren. Concreet betekent dit dat er verschillende zaken onder de loep worden genomen. Het gaat hierbij concreet om de volgende: 

  1. Heeft de verzekeringnemer (ooit) een bepaalde betalingsachterstand (gehad)? 
  2. Hoe ziet het schadeverleden van de persoon in kwestie er precies uit; 

Aan de hand van bovenstaande informatie is het voor een verzekeraar mogelijk om in te proberen schatten welke risico’s ze precies loopt met het verzekeren van de persoon in kwestie. Deze inschatting zal er niet alleen voor zorgen dat de verzekeraar kan bepalen of zij al dan niet bereid is om de persoon te verzekeren, daarnaast kan op basis van dit risicoprofiel ook worden bepaald welke kosten er precies moeten worden aangerekend. Op het ogenblik dat er sprake zou zijn van een autoverzekering zonder check zou dit betekenen dat er geen controle gebeurt.

Is het mogelijk om een autoverzekering zonder check aan te vragen?

Bij een autoverzekering zonder check wordt er door een verzekeraar dus geen enkele controle uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat het afsluiten van een dergelijke verzekering tegenwoordig, zeker in Nederland, haast onmogelijk is. Er is nagenoeg geen enkele betrouwbare verzekeraar op de markt terug te vinden die deze mogelijkheid aanbiedt. Dit geldt overigens niet alleen voor de autoverzekering. Ook wanneer je een andere verzekering wenst af te sluiten zal je in de praktijk altijd kunnen vaststellen dat er daarvoor een toetsing zal worden uitgevoerd. Hier kan je zeker van zijn. 

Waarom is een autoverzekering zonder check afsluiten zo moeilijk? 

Het afsluiten van een autoverzekering zonder check is zo moeilijk omwille van verschillende redenen. Misschien wel de belangrijkste reden heeft te maken met het feit dat de verzekeraar in dit geval voor de volle honderd procent een sprong in het diepe maakt. Dit niet alleen omdat hij geen enkel zicht heeft op de financiële situatie van de verzekeringnemer, maar ook omdat er geen inzicht wordt gecreëerd in het schadeverleden. Mocht een verzekeraar bereid zijn om dit risico te nemen zou in de praktijk leiden tot een dermate hoge verzekeringspremie dat dit niet langer interessant zou zijn. 

Niet alleen in Nederland is bovenstaande overigens het geval. Heel wat mensen zijn van mening dat het in andere landen zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel mogelijk is om een autoverzekering zonder check af te sluiten. Dat is echter helemaal niet correct. Sterker nog, er kan tegenwoordig worden vastgesteld dat dergelijke landen net heel wat strenger zijn (geworden) in vergelijking met de situatie hier in Nederland. Hoe dan ook, wanneer je dus met andere woorden van plan bent om een verzekering voor je auto af te sluiten zal je altijd rekening willen houden met een bepaalde controle die zal worden uitgevoerd voordat men de verzekering toe zal kennen.

Zijn er alternatieven voor een autoverzekering zonder check?

Het feit dat een autoverzekering zonder check tegenwoordig niet (meer) tot de mogelijkheden behoort is voor bijzonder veel mensen een groot probleem. Het is namelijk mogelijk dat een bepaalde persoon over een dergelijk slecht schadeverleden beschikt dat hij of zij niet langer de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op een standaard verzekeraar. Dat is natuurlijk vervelend, maar eigenlijk niet onoverkomelijk. Het is namelijk zo dat het niet altijd een probleem hoeft te zijn dat er een onderzoek wordt uitgevoerd. Er zijn immers ook verzekeraars op de markt terug te vinden die het wel aandurven om meer risicovolle verzekeringnemers een verzekering te verstrekken.

De Vereende is één van de verzekeraars die je in dit geval kan helpen. Bij haar is het eveneens niet mogelijk om een autoverzekering zonder check af te sluiten, maar dat hoeft ook niet. Zij maakt het immers voor haar potentiële verzekeringnemers mogelijk om alsnog een verzekering verstrekt te krijgen. Dit ook wanneer ze in het verleden te kampen hebben gehad met een betalingsachterstand en zelfs wanneer het schadeverleden niet bepaald in hun voordeel spreekt. 

Ook jij kan dus perfect nog een autoverzekering afsluiten!

Voor menig aantal mensen geldt dat zij vermoeden dat een autoverzekering zonder check hun enige mogelijkheid is om nog hun auto verzekerd te krijgen. Dat is dus voor alle duidelijkheid niet zo. Zelfs wanneer je ooit in de problemen bent gekomen door bijvoorbeeld ontoereikende financiële mogelijkheden is het nog altijd perfect mogelijk dat je een autoverzekering kan afsluiten. Hierboven hebben we reeds aangegeven dat je daarvoor onder meer terecht zou kunnen bij bij ons. 

Ondanks bovenstaande moet het wel gezegd dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld kan rekenen op een zo net mogelijk schadeverleden. Dit omwille van verschillende redenen, maar in het bijzonder omdat je hierdoor krijgt af te rekenen met een torenhoge verzekeringspremie. Probeer dus met andere woorden altijd om je schadeverleden op orde te krijgen en voorkom bij je nieuwe verzekeraar het ontstaan van een nieuwe betalingsachterstand. Slaag je daar in? Dan zal je kunnen vaststellen dat je op termijn zonder probleem terug gebruik zal kunnen maken van een gewone autoverzekering. Er is dus zeker voor elke (potentiële) verzekeringnemer licht aan het einde van de horizon. Het mag dus duidelijk zijn dat het niet kunnen afsluiten van een autoverzekering zonder check helemaal geen onoverbrugbaar probleem hoeft te vormen.